Dodaj kancelarię

Podstawowe informacje

(max: 262x320px)

Dane kontaktowe

Dane adresowe

Zakres działalności

(Przytrzymaj ctrl, aby wybrać kilka pozycji)

(Przytrzymaj ctrl, aby wybrać kilka pozycji)

(Przytrzymaj ctrl, aby wybrać kilka pozycji)

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn.zm.) jest INFOR BIZNES Sp. z o.o. z siedzibą ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa i INFOR PL S.A. z siedzibą ul. Okopowa 58/72,01-042 Warszawa. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez INFOR BIZNES i INFOR PL S.A., w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez spółki grupy kapitałowej INFOR oraz na potrzeby działań marketingowych podejmowanych przez spółki z grupy kapitałowej INFOR, w tym przez INFOR BIZNES Sp. z o.o. lub INFOR PL S.A., samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępnione zarówno spółkom z grupy kapitałowej INFOR, jak i podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. INFOR BIZNES Sp. z o.o. oraz INFOR PL S.A. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przez grupę kapitałową INFOR PL rozumiemy spółki powiązane kapitałowo z INFOR PL S.A., szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://holding.infor.pl/.

Reklama