Piątek, 2 grudnia 2016
serwis rekomenduje gazetaprawnia.pl
statystyki

Ostrożnie z milczącą zgodą

Dawid Sześciło08.11.2016, 00:00; Aktualizacja: 08.11.2016, 06:41

Do znowelizowanego kodeksu postępowania administracyjnego ma trafić instytucja milczącej zgody organu administracji w przypadku naruszenia ustawowego terminu załatwienia sprawy. Wbrew pozorom jeszcze nie pora na fanfary - pisze dr hab. Dawid Sześciło.

Reklama

Obszerna reforma k.p.a., sygnowana przez Ministerstwo Rozwoju, nie wyszła jeszcze z etapu konsultacji wewnątrz rządu, ale to najlepszy moment, żeby przyjrzeć się bliżej proponowanym zmianom. Obok wprowadzenia regulacji dotyczących mediacji w postępowaniu administracyjnym czy rozstrzygania spraw w trybie umowy między organem a stroną (umowa administracyjna), warto zwrócić uwagę na próbę realizacji od dawna zgłaszanego postulatu uregulowania fikcji pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy, zwanej też milczącą zgodą organu. Chodzi w największym uproszczeniu o zabezpieczenie obywatela przed przewlekłością postępowań administracyjnych poprzez wprowadzenie reguły, że niewydanie decyzji w terminie jest równoznaczne z milczącym uznaniem przez organ racji strony.

Taka jest klasyczna formuła milczącej zgody. Znajdziemy ją już dzisiaj w kilku ustawach. Przykładem jest milcząca interpretacja indywidualna w sprawach podatkowych. Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej w przypadku niewydania interpretacji indywidualnej w ustawowym terminie uznaje się, że w dniu następującym po upływie terminu została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie. W praktyce częstsze zastosowanie ma milcząca akceptacja zgłoszenia robót budowlanych uregulowana w prawie budowlanym. Zakłada ona, że w przypadku robót budowlanych, których rozpoczęcie wymaga zgłoszenia organowi (a nie uzyskania pozwolenia na budowę), organ może w ciągu 30 dni zgłosić sprzeciw wobec zgłoszenia. Sprzeciw uniemożliwia rozpoczęcie robót budowlanych. Brak sprzeciwu jest równoznaczny z milczącą aprobatą organu dla rozpoczęcia budowy.

W ramach wdrożenia do polskiego porządku prawnego unijnej dyrektywy usługowej do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (dalej: u.s.d.g.) wprowadzono formułę milczącej zgody w zakresie rozpoznawania wniosków przedsiębiorców. Jak stanowi art. 11 ust. 9 u.s.d.g.: „Jeżeli organ nie rozpatrzy wniosku w terminie, uznaje się, że wydał rozstrzygnięcie zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy, chyba że przepisy ustaw odrębnych ze względu na nadrzędny interes publiczny stanowią inaczej”. Na pierwszy rzut oka można go traktować jako rewolucyjną zmianę wprowadzającą ogólną zasadę milczącej zgody we wszystkich postępowaniach, których stroną jest przedsiębiorca. Ulokowanie tego przepisu w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, kodeksie postępowania administracyjnego czy ordynacji podatkowej (regulacjach proceduralnych), a także mało precyzyjne jego sformułowanie powoduje jednak, że w praktyce ma on marginalne znaczenie, co potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych.

Projekt nowelizacji k.p.a. ma w założeniu otworzyć drogę do upowszechnienia milczącej zgody. Proponowany sposób regulacji powoduje jednak, że będzie to dopiero pierwszy krok w tym kierunku. Proponowana regulacja zakłada bowiem, że milcząca zgoda na zasadach ujętych w k.p.a. będzie miała zastosowanie w przypadku, gdy przepis szczególny tak stanowi. Innymi słowy, upowszechnienie milczącej zgody będzie wymagało odpowiednich zmian w ustawach regulujących rozstrzyganie przez organy administracji konkretnych spraw. Nie należy więc sądzić, że nowelizacja kodeksu wprowadza milczącą zgodę jako zasadę ogólną we wszystkich postępowaniach prowadzonych według k.p.a.


Pozostało jeszcze 49% treści

Jeśli już posiadasz konto w Portalu Prawnik.pl - zaloguj się!
Uzyskaj dostęp

Zyskaj dostęp do wiarygodnego źródła informacji dedykowanych prawnikom!

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję
Więcej na ten temat

Artykuły płatne

  Artykuły bezpłatne

   Śledź nas na:

   Polecamy

   • Rising Stars 2016

    30 wschodzących gwiazd prawa

    30 wschodzących gwiazd prawa

    Podium 5. edycji konkursu Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2016 zdominowały kobiety - adw. Karolina Schiffter, prawnik Magdalena Pszczółka i adw. Małgorzata Mączka-Pacholak.

   • Wybór prezesa

    Hamletowski dylemat sędziów TK

    Hamletowski dylemat sędziów TK

    Prof. Marek Chmaj, konstytucjonalista: Nie po to obecna większość parlamentarna uchwaliła w ciągu ostatniego roku sześć ustaw naprawczych dotyczących trybunału, aby sędziowie wybrali sobie kandydatów posiadających poparcie Zgromadzenia Ogólnego TK.

   • Wywiad

    Zmierzamy w kierunku Białorusi

    Zmierzamy w kierunku Białorusi

    Nie jestem wobec Trybunału Konstytucyjnego bezkrytyczny. Nie wszystkie jego orzeczenia, zwłaszcza dotyczące sądownictwa, budziły mój zachwyt. Ale jest rzeczą ważną, aby sprawnie działał w sytuacji zagrożenia funkcjonowania sądów – mówi Adam Strzembosz.

   • Prowadzenie sprawy

    Terminologiczny mętlik

    Terminologiczny mętlik

    Aktualnie Sąd Najwyższy bada zagadnienie dotyczące przyznawania kosztów pomocy prawnej udzielanej z urzędu w sytuacji, w której udział pełnomocnika w sprawie nie był znaczący. Być może rozstrzygając ten problem, pochyli się przy okazji nad znaczeniem pojęciem „prowadzenie sprawy” - piszą adw. Lucyna Staniszewska i apl. adw. Marta Hermanowicz z kancelarii FILIPIAKBABICZ.