Piątek, 2 grudnia 2016
serwis rekomenduje gazetaprawnia.pl
statystyki

Ryczałty dla kierowców niezgodne z konstytucją

Piotr Szymaniak24.11.2016, 13:47; Aktualizacja: 24.11.2016, 13:57
 • Wyślij
 • Drukuj

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy ustawy o czasie pracy kierowców, nakazujące wypłacanie im ryczałtów za noclegi w kabinach ciężarówek, są niekonstytucyjne. Obligują bowiem do wypłaty świadczeń pracownikom, którzy są w permanentnej podróży służbowej według takich samych zasad, jakie są stosowane w stosunku do incydentalnych podróży służbowych pracowników administracji publicznej.

Reklama

Chodzi o art. 21a ustawy o czasie pracy kierowców, który stanowi, że będąc w podróży służbowej przysługują im należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem tego zadania, ustalane na zasadach określonych w przepisach art. 775 par. 3–5 kodeksu pracy. Ten z kolei przepis stanowi, że wysokość należności z tytułu podróży służbowej określa się w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę. Jeśli pracodawca tego nie uregulował, wówczas stosuje się zasady określone w rozporządzeniu określającym wysokość tych świadczeń dla pracowników administracji samorządowe lub państwowej. Z obowiązku wypłacania ryczałtów przedsiębiorca jest zwolniony w przypadku zapewnienia pracownikowi bezpłatnego noclegu.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że taki sposób konstrukcji przepisów, wykorzystujący kaskadowe odesłania, jest niezgodny z zasadą poprawnej legislacji i zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, co stanowi naruszenia art. 2 ustawy zasadniczej. Jak wskazywał sędzia Stanisław Rymar, z par. 157 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad techniki prawodawczej wynika, że nie odsyła się do przepisów, które już zawierają odesłania.

Co więcej, TK uznał, że regulacje dotyczące świadczeń przysługujących kierowcom w podróży służbowej poprzez odesłanie do przepisów dedykowanych urzędnikom nie uwzględnia specyfiki branży transportowej. Kierowca jest permanentnej podróży służbowej, na tym polega istota tego zawodu, podczas gdy podróż służbowa dla pracownik państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej , jest zjawiskiem incydentalnym. W związku z tym przepisy powinny być odmiennie uregulowane.

Co więcej trybunał też zwrócił uwagę, że przepisy ustawy o czasie pracy kierowców są nieprecyzyjne i nie spełniają zasady określoności, czego dowodem są liczne wątpliwości co do ich wykładni. Szczególnie chodzi o kwestię zapewnienia bezpłatnego noclegu, które zwalnia z obowiązku wypłaty ryczałtów. W czerwcu 2014 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę, z której wynika, że zapewnienie miejsca do pracy w kabinie kierowców nie stanowi zapewnienia bezpłatnego noclegu w myśl przepisów rozporządzenia dotyczącego podróży służbowej pracowników sfery rządowej i samorządowej.

Uchwała wywołała lawinę pozwów wobec firm transportowych o wypłatę zaległych ryczałtów. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy roszczenie może obejmować trzy lata wstecz, toteż średnia wysokość roszczenia wynosi ok. 50 tys. zł. Według szacunków branży łącznie opiewają one na 2,5 mld zł. Uznanie przez TK niekonstytucyjności przepisów ustawy o czasie pracy kierowców sprawi, że owe roszczenia staną się bezprzedmiotowe.

Radości z wyroku TK nie ukrywa Maciej Wroński, prezes organizacji Transport i Logistyka Polska - Bardzo się cieszymy i mamy nadzieję, że ten wyrok zakończy większość spraw, które były uchwały Sądu Najwyższego. Na szczęście jej skutki na branży jeszcze nie są tak dotkliwe, bo sprawy są w toku ewentualnie drugiej instancji. Okazuje się, że przewlekłość postępowania w polskich sądach może mieć też dobre strony – mówi prawnik.

Zdanie odrębne do wyroku zgłosiła sędzia Julia Przyłębska, która argumentowała, że rozprawa termin rozprawy został wyznaczony niezgodnie z przepisami, które zostały co prawda uznane przez TK, za niekonstytucyjne, ale w wyroku, który nie został opublikowany.

Wyrok TK z dnia 24 listopada 2016 Sygn. akt K11/15

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję
Źródło:Prawnik.pl
Śledź nas na:

Polecamy

 • Rising Stars 2016

  30 wschodzących gwiazd prawa

  30 wschodzących gwiazd prawa

  Podium 5. edycji konkursu Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2016 zdominowały kobiety - adw. Karolina Schiffter, prawnik Magdalena Pszczółka i adw. Małgorzata Mączka-Pacholak.

 • Wybór prezesa

  Hamletowski dylemat sędziów TK

  Hamletowski dylemat sędziów TK

  Prof. Marek Chmaj, konstytucjonalista: Nie po to obecna większość parlamentarna uchwaliła w ciągu ostatniego roku sześć ustaw naprawczych dotyczących trybunału, aby sędziowie wybrali sobie kandydatów posiadających poparcie Zgromadzenia Ogólnego TK.

 • Wywiad

  Zmierzamy w kierunku Białorusi

  Zmierzamy w kierunku Białorusi

  Nie jestem wobec Trybunału Konstytucyjnego bezkrytyczny. Nie wszystkie jego orzeczenia, zwłaszcza dotyczące sądownictwa, budziły mój zachwyt. Ale jest rzeczą ważną, aby sprawnie działał w sytuacji zagrożenia funkcjonowania sądów – mówi Adam Strzembosz.

 • Prowadzenie sprawy

  Terminologiczny mętlik

  Terminologiczny mętlik

  Aktualnie Sąd Najwyższy bada zagadnienie dotyczące przyznawania kosztów pomocy prawnej udzielanej z urzędu w sytuacji, w której udział pełnomocnika w sprawie nie był znaczący. Być może rozstrzygając ten problem, pochyli się przy okazji nad znaczeniem pojęciem „prowadzenie sprawy” - piszą adw. Lucyna Staniszewska i apl. adw. Marta Hermanowicz z kancelarii FILIPIAKBABICZ.