Czwartek, 8 grudnia 2016
serwis rekomenduje gazetaprawnia.pl
statystyki

Nowy model kontroli wzorców umownych

15.04.2016, 14:05; Aktualizacja: 15.04.2016, 16:40
 • Wyślij
 • Drukuj

17 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która diametralnie zmienia model tzw. kontroli abstrakcyjnej niedozwolonych postanowień z wzorców umownych - pisze adw. Joanna Adamczyk z kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.

Reklama

Zniesiony zostaje dotychczasowy model kontroli sądowej, sprawowanej przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK), przebiegającej wedle przepisów procedury cywilnej (dotychczasowe przepisy 47936 i n. k.p.c. regulujące postępowanie w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, zostają uchylone). W miejsce modelu kontroli sądowej wprowadzony zostaje mechanizm kontroli dokonywanej w postępowaniu administracyjnym przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ( nowy dział III a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów ).

Joanna Adamczyk

Joanna Adamczyk

źródło: Materiały Prasowe

W u.o.k.k. wprowadzono zakaz stosowania we wzorcach umów niedozwolonych postanowień, o których mowa w art. 3851 par. 1 kodeksu cywilnego (czyli postanowień, które kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy).

Prezes UOKiK będzie wydawać decyzje o uznaniu postanowienia wzorca umowy za niedozwolony oraz zakazywać jego wykorzystywania, jeżeli stwierdzi naruszenie zakazu określonego w art. 23a u.o.k.k. W decyzji zawarta będzie treść  niedozwolonego wzorca. Organ będzie mógł w niej określić również środki mające na celu usunięcie trwających skutków naruszenia zakazu, a zwłaszcza zobowiązać przedsiębiorcę do poinformowania konsumentów o uznaniu za niedozwolone postanowienia jego wzorca, czy też do złożenia odpowiedniego oświadczenia.

Wydając decyzję zakazującą prezes UOKiK będzie mógł nałożyć na przedsiębiorcę karę w wysokości do 10 proc. obrotu (art. 106 ust. 1 pkt 3a u.o.k.k.). Przedsiębiorca może uniknąć sankcji, jeśli przed wydaniem decyzji zobowiąże się do podjęcia lub zaniechania określonych działań, zmierzających do zakończenia naruszenia lub usunięcia jego skutków. W takim przypadku, prezes UOKiK może wydać decyzję zobowiązującą przedsiębiorcę do wykonania tych - w praktyce uzgodnionych z organem - zobowiązań. Wydając decyzję zobowiązującą prezes UOKiK nie może nałożyć na przedsiębiorcę kary.

Stosownie do art. 23d u.o.k.k. prawomocna decyzja o uznaniu postanowienia wzorca umowy za niedozwolone ma skutek wobec przedsiębiorcy, co do którego stwierdzono stosowanie niedozwolonego postanowienia umownego oraz wobec wszystkich konsumentów, którzy zawarli z nim umowę na podstawie wzorca wskazanego w decyzji.

Postępowanie prowadzone jest z urzędu, ale wymienione w art. 99a u.o.k.k. podmioty, m.in. konsumenci czy organizacje konsumenckie, mogą złożyć pisemne zawiadomienie. Podmioty te, na swój wniosek, mogą zostać dopuszczone przez organ do udziału w postępowaniu jako „podmiot zainteresowany”. Dopuszczony podmiot zainteresowany może składać wyjaśnienia i dokumenty, ma dostęp do akt, ale nie ma prawa złożenia odwołania od decyzji.

Postępowanie powinno, co do zasady, zakończyć się przed upływem 4 miesięcy (na wyrok SOKiK trzeba było, w ostatnim czasie, czekać 1,5-2 lat). Stronie postępowania (przedsiębiorcy) przysługiwać będzie od decyzji odwołanie do SOKiK-u.

Postępowanie w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone nie będzie wszczynane, jeżeli od końca roku, w którym zaprzestano ich stosowania, upłynęły 3 lata.

Ustawa nie przewiduje dalszego prowadzenia rejestru klauzul uznanych za niedozwolone. Publikowane będą decyzje prezesa UOKiK wraz z uzasadnieniem.

adw. Joanna Adamczyk z kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję
Źródło:Prawnik.pl
Więcej na ten temat

Artykuły płatne

  Artykuły bezpłatne

   Śledź nas na:

   Polecamy

   • Rising Stars 2016

    30 wschodzących gwiazd prawa

    30 wschodzących gwiazd prawa

    Podium 5. edycji konkursu Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2016 zdominowały kobiety - adw. Karolina Schiffter, prawnik Magdalena Pszczółka i adw. Małgorzata Mączka-Pacholak.

   • Rynek

    Specjalizacja szansą dla młodych

    Specjalizacja szansą dla młodych

    Znalezienie swojej niszy to dziś warunek zaistnienia na konkurencyjnym rynku – przekonuje Karolina Schiffter, zwyciężczyni 5. edycji konkursu Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra.

   • Prowadzenie sprawy

    Terminologiczny mętlik

    Terminologiczny mętlik

    Aktualnie Sąd Najwyższy bada zagadnienie dotyczące przyznawania kosztów pomocy prawnej udzielanej z urzędu w sytuacji, w której udział pełnomocnika w sprawie nie był znaczący. Być może rozstrzygając ten problem, pochyli się przy okazji nad znaczeniem pojęciem „prowadzenie sprawy” - piszą adw. Lucyna Staniszewska i apl. adw. Marta Hermanowicz z kancelarii FILIPIAKBABICZ.

   • Wywiad

    Zestaw mitów prawniczych

    Zestaw mitów prawniczych

    Racjonalny prawodawca to fikcja. Fikcją jest rozdział władzy sądowniczej od wykonawczej. Oraz to, że sędziowie są tylko „ustami ustawy”, że jedynie stosują prawo, lecz go nie tworzą - mówi prof. Bartosz Brożek.