Piątek, 28 października 2016
serwis rekomenduje gazetaprawnia.pl
statystyki

SN i HFPC pozytywnie o planach ulepszenia skarg na przewlekłość

16.05.2016, 13:41; Aktualizacja: 16.05.2016, 14:52
 • Wyślij
 • Drukuj

Propozycje mające na celu ulepszenie skarg na przewlekłość postępowań zasługują na aprobatę - wskazano w opiniach Sądu Najwyższego i HFPC. Krytycznie oceniono zaś część projektu MS w sprawie kar dyscyplinarnych sędziów - chodzi o możliwość czasowego obniżenia wynagrodzenia.

Reklama

Sąd Najwyższy negatywnie ocenił także pomysł jawności sędziowskich oświadczeń majątkowych. "Upublicznienie oświadczeń niesie ze sobą ryzyko zidentyfikowania sędziego i wywierania na niego wpływu, godzi w bezpieczeństwo osobiste sędziów, obniża autorytet trzeciej władzy i ingeruje w konstytucyjne gwarancje ustrojowe wymiaru sprawiedliwości" - wskazał SN.

Przygotowany w kwietniu w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt zmian dwóch ustaw - o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu bez nieuzasadnionej zwłoki oraz prawa o ustroju sądów powszechnych - porusza m.in. kwestię rekompensat za stwierdzoną przewlekłość postępowania.

Według projektu, sądy przy orzekaniu wysokości rekompensaty, maja brać po uwagę całą długość postępowania - od chwili jego wszczęcia do momentu rozpoznania skargi. Ma to uniemożliwić ograniczenie rozpoznawania skarg tylko do etapu, na jakim postępowanie znajduje się w momencie składania skargi. Zmodyfikowane mają być także zasady ustalania wysokości kwot finansowych - nie mniej niż 1 tys. zł za każdy rok postępowania - oraz złagodzone wymogi formalne związane ze składaniem takich skarg. Pozostanie w mocy regulacja, że wysokość tej rekompensaty będzie mieściła się w granicach od 2 do 20 tys. zł.

Według SN i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka ta część projektu idzie w kierunku wykonania zaleceń, jakie pod adresem Polski formułował Europejski Trybunał Praw Człowieka. Według obu opinii podwyższone powinny zostać jednak przewidziane w projekcie kwoty.

"ETPC ocenił, że podstawę do wyznaczenia adekwatnej sumy pieniężnej powinna stanowić kwota wahająca się pomiędzy 1 tys. a 1,5 tys. euro za każdy rok trwania postępowania" - wskazała HFPC. Z kolei SN zauważył, że "przy wyjątkowo długotrwałych postępowaniach nieprzekraczalny limit 20 tys. zł może okazać się niewystarczający".

Inne z zapisów projektu głoszą, że informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym sędziego mają być jawne, udostępniane na wniosek osoby zainteresowanej. Wprowadzony ma też zostać nowy typ sędziowskiej kary dyscyplinarnej - możliwości obniżenia wynagrodzenia sędziego maksymalnie o 15 proc. przez dwa lata.

Obecnie sędziowskimi karami dyscyplinarnymi są: upomnienie, nagana, usunięcie z zajmowanej funkcji, przeniesienie do innego sądu lub usunięcie z zawodu. Jak dodano, orzeczenie każdej z kar dyscyplinarnych - poza upomnieniem - skutkować ma pozbawieniem przez pięć lat m.in. możliwości awansowania na wyższe stanowisko sędziowskie oraz objęcia funkcji prezesa, wiceprezesa i kierownika ośrodka zamiejscowego sądu.

Zdaniem HFPC, choć zmiany odnoszą się do kar dyscyplinarnych, to uzasadnieni projektu "nie zawiera żadnej analizy tego zagadnienia pod kątem należytych gwarancji niezawisłości sędziego".

Z kolei zdaniem SN takie zmiany oznaczają "istotne podwyższenie surowości sankcji dyscyplinarnych, które nie zostało uzasadnione w projekcie żadnymi konkretnymi danymi wskazującymi na dysfunkcjonalność i niewystarczający stopień dolegliwości obecnych sankcji".

Wcześniej opinię do projektu sformułowała już m.in. Krajowa Rada Sądownictwa. Oceniła, że poruszane kwestie powinny być wprowadzane w dwóch projektach, gdyż przepisy o skargach na przewlekłość nie są powiązana z poruszanymi kwestiami sędziowskimi. Rada również pozytywnie zaopiniowała część projektu odnoszącą się do skarg. Jednocześnie KRS skrytykowała m.in. wprowadzenie jawności oświadczeń majątkowych sędziów. "Wprowadzenie jawności oświadczeń może w wyniku ponownego wykorzystania informacji publicznej doprowadzić do upublicznienia tych oświadczeń, w tym także w internecie" - wskazała Rada.

Propozycję jawnych sędziowskich oświadczeń majątkowych w przekazanych w kwietniu uwagach skrytykował także Naczelny Sąd Administracyjny. Wskazywał, że już obecne regulacje "zapewniają kontrolę nad oświadczeniami sędziów".

mja/ itm/ (PAP)

Źródło:PAP
Więcej na ten temat

Artykuły płatne

  Artykuły bezpłatne

   Śledź nas na:

   Polecamy

   • Spór wokół TK

    Budżet TK czeka na zaopiniowanie

    Budżet TK czeka na zaopiniowanie

    Komisja zadeklarowała, że do czasu spełnienia przez Trybunał Konstytucyjny wymogów formalnych, nie zaopiniuje projektu budżetu TK na przyszły rok. Według opozycji doszło do złamania procedury sejmowej.

   • Komornicy

    Asesorzy nie chcą być statywami

    Asesorzy nie chcą być statywami

    Nowa ustawa ma służyć przede wszystkim asesorom i aplikantom. Jednak ci ostatni obawiają się, że na zmianie przepisów to oni stracą najbardziej.

   • Wybory

    KRRP to nie jest związek zawodowy

    KRRP to nie jest związek zawodowy

    Nie chcę ani rewolucji, ani zachowania status quo. Jestem orędownikiem ewolucji – deklaruje Ryszard Ostrowski, trzeci z kandydatów na nowego prezesa KRRP.

   • Gry

    Nowelizacyjny hazard

    Nowelizacyjny hazard

    Tylko liberalizacja i wynikające z niej poszerzenie zakresu licencjonowanego hazardu może zagwarantować zwiększenie ochrony użytkowników i ograniczenie szarej strefy - pisze r.pr. Anna Wietrzyńska-Ciołkowska z DLA Piper.