Sobota, 10 grudnia 2016
serwis rekomenduje gazetaprawnia.pl
statystyki

SN i HFPC pozytywnie o planach ulepszenia skarg na przewlekłość

16.05.2016, 13:41; Aktualizacja: 16.05.2016, 14:52
 • Wyślij
 • Drukuj

Propozycje mające na celu ulepszenie skarg na przewlekłość postępowań zasługują na aprobatę - wskazano w opiniach Sądu Najwyższego i HFPC. Krytycznie oceniono zaś część projektu MS w sprawie kar dyscyplinarnych sędziów - chodzi o możliwość czasowego obniżenia wynagrodzenia.

Reklama

Sąd Najwyższy negatywnie ocenił także pomysł jawności sędziowskich oświadczeń majątkowych. "Upublicznienie oświadczeń niesie ze sobą ryzyko zidentyfikowania sędziego i wywierania na niego wpływu, godzi w bezpieczeństwo osobiste sędziów, obniża autorytet trzeciej władzy i ingeruje w konstytucyjne gwarancje ustrojowe wymiaru sprawiedliwości" - wskazał SN.

Przygotowany w kwietniu w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt zmian dwóch ustaw - o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu bez nieuzasadnionej zwłoki oraz prawa o ustroju sądów powszechnych - porusza m.in. kwestię rekompensat za stwierdzoną przewlekłość postępowania.

Według projektu, sądy przy orzekaniu wysokości rekompensaty, maja brać po uwagę całą długość postępowania - od chwili jego wszczęcia do momentu rozpoznania skargi. Ma to uniemożliwić ograniczenie rozpoznawania skarg tylko do etapu, na jakim postępowanie znajduje się w momencie składania skargi. Zmodyfikowane mają być także zasady ustalania wysokości kwot finansowych - nie mniej niż 1 tys. zł za każdy rok postępowania - oraz złagodzone wymogi formalne związane ze składaniem takich skarg. Pozostanie w mocy regulacja, że wysokość tej rekompensaty będzie mieściła się w granicach od 2 do 20 tys. zł.

Według SN i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka ta część projektu idzie w kierunku wykonania zaleceń, jakie pod adresem Polski formułował Europejski Trybunał Praw Człowieka. Według obu opinii podwyższone powinny zostać jednak przewidziane w projekcie kwoty.

"ETPC ocenił, że podstawę do wyznaczenia adekwatnej sumy pieniężnej powinna stanowić kwota wahająca się pomiędzy 1 tys. a 1,5 tys. euro za każdy rok trwania postępowania" - wskazała HFPC. Z kolei SN zauważył, że "przy wyjątkowo długotrwałych postępowaniach nieprzekraczalny limit 20 tys. zł może okazać się niewystarczający".

Inne z zapisów projektu głoszą, że informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym sędziego mają być jawne, udostępniane na wniosek osoby zainteresowanej. Wprowadzony ma też zostać nowy typ sędziowskiej kary dyscyplinarnej - możliwości obniżenia wynagrodzenia sędziego maksymalnie o 15 proc. przez dwa lata.

Obecnie sędziowskimi karami dyscyplinarnymi są: upomnienie, nagana, usunięcie z zajmowanej funkcji, przeniesienie do innego sądu lub usunięcie z zawodu. Jak dodano, orzeczenie każdej z kar dyscyplinarnych - poza upomnieniem - skutkować ma pozbawieniem przez pięć lat m.in. możliwości awansowania na wyższe stanowisko sędziowskie oraz objęcia funkcji prezesa, wiceprezesa i kierownika ośrodka zamiejscowego sądu.

Zdaniem HFPC, choć zmiany odnoszą się do kar dyscyplinarnych, to uzasadnieni projektu "nie zawiera żadnej analizy tego zagadnienia pod kątem należytych gwarancji niezawisłości sędziego".

Z kolei zdaniem SN takie zmiany oznaczają "istotne podwyższenie surowości sankcji dyscyplinarnych, które nie zostało uzasadnione w projekcie żadnymi konkretnymi danymi wskazującymi na dysfunkcjonalność i niewystarczający stopień dolegliwości obecnych sankcji".

Wcześniej opinię do projektu sformułowała już m.in. Krajowa Rada Sądownictwa. Oceniła, że poruszane kwestie powinny być wprowadzane w dwóch projektach, gdyż przepisy o skargach na przewlekłość nie są powiązana z poruszanymi kwestiami sędziowskimi. Rada również pozytywnie zaopiniowała część projektu odnoszącą się do skarg. Jednocześnie KRS skrytykowała m.in. wprowadzenie jawności oświadczeń majątkowych sędziów. "Wprowadzenie jawności oświadczeń może w wyniku ponownego wykorzystania informacji publicznej doprowadzić do upublicznienia tych oświadczeń, w tym także w internecie" - wskazała Rada.

Propozycję jawnych sędziowskich oświadczeń majątkowych w przekazanych w kwietniu uwagach skrytykował także Naczelny Sąd Administracyjny. Wskazywał, że już obecne regulacje "zapewniają kontrolę nad oświadczeniami sędziów".

mja/ itm/ (PAP)

Źródło:PAP
Więcej na ten temat

Artykuły płatne

  Artykuły bezpłatne

   Śledź nas na:

   Polecamy

   • Rising Stars 2016

    30 wschodzących gwiazd prawa

    30 wschodzących gwiazd prawa

    Podium 5. edycji konkursu Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2016 zdominowały kobiety - adw. Karolina Schiffter, prawnik Magdalena Pszczółka i adw. Małgorzata Mączka-Pacholak.

   • Rynek

    Specjalizacja szansą dla młodych

    Specjalizacja szansą dla młodych

    Znalezienie swojej niszy to dziś warunek zaistnienia na konkurencyjnym rynku – przekonuje Karolina Schiffter, zwyciężczyni 5. edycji konkursu Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra.

   • Prowadzenie sprawy

    Terminologiczny mętlik

    Terminologiczny mętlik

    Aktualnie Sąd Najwyższy bada zagadnienie dotyczące przyznawania kosztów pomocy prawnej udzielanej z urzędu w sytuacji, w której udział pełnomocnika w sprawie nie był znaczący. Być może rozstrzygając ten problem, pochyli się przy okazji nad znaczeniem pojęciem „prowadzenie sprawy” - piszą adw. Lucyna Staniszewska i apl. adw. Marta Hermanowicz z kancelarii FILIPIAKBABICZ.

   • Wywiad

    Zestaw mitów prawniczych

    Zestaw mitów prawniczych

    Racjonalny prawodawca to fikcja. Fikcją jest rozdział władzy sądowniczej od wykonawczej. Oraz to, że sędziowie są tylko „ustami ustawy”, że jedynie stosują prawo, lecz go nie tworzą - mówi prof. Bartosz Brożek.