Poniedziałek, 5 grudnia 2016
serwis rekomenduje gazetaprawnia.pl
statystyki

DGP: Lotniska nadal bez podatku od nieruchomości

12.04.2016, 09:15; Aktualizacja: 12.04.2016, 09:25
 • Wyślij
 • Drukuj

Komisja Europejska nie rozpatrzy skargi Zabierzowa w sprawie zwolnienia aeroportu z daniny- donosi DGP.

Reklama

W 2015 r., gdy małopolska gmina wniosła skargę do Komisji Europejskiej na nasz kraj (DGP 4/2015 i 31/2015). Problem wynikł z obowiązującego od 1 stycznia 2003 r. art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.). Zwalnia on z daniny budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego. Po wejściu do UE przepis ten został uznany za zgodny z prawem unijnym środek pomocowy (pismo Komisji Europejskiej do polskiego rządu z 24 kwietnia 2007 r., TREN A.4 MS/cm D(2007) 308701).

Po 30 kwietnia 2007 r. minął jednak trzyletni okres przejściowy i Polska powinna była notyfikować ten przepis w Brukseli. Rząd tego nie zrobił, co dla Zabierzowa stało się najpoważniejszym argumentem w walce o utracone dochody z podatku.

W skardze do KE gmina napisała, że pomoc w postaci zwolnienia z podatku ma charakter selektywny, zakłóca lub może zakłócać konkurencję na rynku wspólnotowym, została udzielona na warunkach korzystniejszych niż na rynku oraz wpływa na wymianę handlową. Jest przez to niezgodna z art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Gdyby skarga została rozpatrzona i uwzględniona, miałoby to poważne skutki budżetowe. Lotniska, czyli beneficjenci nielegalnej pomocy, musiałyby ją zwrócić i płacić podatek od całości swojej infrastruktury. W gminie Zabierzów, na terenie której znajduje się lotnisko Kraków-Balice, oszacowano koszt zwolnienia na około 6 mln zł rocznie.

Inne miasta, których na terenie znajdują się porty lotnicze (np. Gdańsk, Radom), nie były zainteresowane kwestionowaniem zwolnienia. Okazuje się, że ich wysiłek poszedłby na marne, bo Bruksela postanowiła nie rozpatrywać skargi Zabierzowa.

Jak poinformowało DGP biuro prasowe komisarz ds. konkurencji Margarethe Vestager, polska gmina nie jest „podmiotem zainteresowanym”, który jest uprawniony do złożenia skargi zgodnie z art. 1 lit. h rozporządzenia Rady UE 2015/1589 z 13 lipca 2015 r.

PS/źródło: DGP

Źródło:Media
Więcej na ten temat

Artykuły płatne

  Artykuły bezpłatne

   Śledź nas na:

   Polecamy

   • Rising Stars 2016

    30 wschodzących gwiazd prawa

    30 wschodzących gwiazd prawa

    Podium 5. edycji konkursu Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2016 zdominowały kobiety - adw. Karolina Schiffter, prawnik Magdalena Pszczółka i adw. Małgorzata Mączka-Pacholak.

   • Wywiad

    Zestaw mitów prawniczych

    Zestaw mitów prawniczych

    Racjonalny prawodawca to fikcja. Fikcją jest rozdział władzy sądowniczej od wykonawczej. Oraz to, że sędziowie są tylko „ustami ustawy”, że jedynie stosują prawo, lecz go nie tworzą - mówi prof. Bartosz Brożek.

   • Prowadzenie sprawy

    Terminologiczny mętlik

    Terminologiczny mętlik

    Aktualnie Sąd Najwyższy bada zagadnienie dotyczące przyznawania kosztów pomocy prawnej udzielanej z urzędu w sytuacji, w której udział pełnomocnika w sprawie nie był znaczący. Być może rozstrzygając ten problem, pochyli się przy okazji nad znaczeniem pojęciem „prowadzenie sprawy” - piszą adw. Lucyna Staniszewska i apl. adw. Marta Hermanowicz z kancelarii FILIPIAKBABICZ.

   • Wybór prezesa

    Hamletowski dylemat sędziów TK

    Hamletowski dylemat sędziów TK

    Prof. Marek Chmaj, konstytucjonalista: Nie po to obecna większość parlamentarna uchwaliła w ciągu ostatniego roku sześć ustaw naprawczych dotyczących trybunału, aby sędziowie wybrali sobie kandydatów posiadających poparcie Zgromadzenia Ogólnego TK.