Niedziela, 4 grudnia 2016
serwis rekomenduje gazetaprawnia.pl
statystyki

DGP: NSA wyręcza Trybunał Konstytucyjny

18.04.2016, 08:47; Aktualizacja: 18.04.2016, 08:59
 • Wyślij
 • Drukuj

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że organy nie mogą bez żadnych czasowych ograniczeń żądać spłaty zaległości podatkowych zabezpieczonych jedynie hipoteką.

Reklama

Problem dotyczy art. 70 par. 8 ordynacji podatkowej, zgodnie z którym nie przedawniają się zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, z tym że po upływie terminu przedawnienia podatek można egzekwować wyłącznie z nieruchomości lub zastawu.

Już raz TK wypowiadał się w podobnej sprawie (8 października 2013 r., sygn. akt SK 40/12), z tym że tamten wyrok dotyczył odpowiednika obecnego przepisu – art. 70 par. 6 w brzmieniu obowiązującym do końca 2002 r. TK stwierdził wówczas, że jest on niekonstytucyjny, i dodał, że te same zastrzeżenia dotyczą obecnej regulacji. Dlatego wskazał na konieczność pilnej zmiany ordynacji podatkowej. Dotychczas jednak tak się nie stało. Dlatego podatnicy muszą walczyć o swoje prawa w sądzie.

Tak było przykładowo w sprawie dotyczącej wdowy po weteranie sił zbrojnych USA, która zalegała z PIT za lata 2003 i 2005–2006. Organy podatkowe dokonały zabezpieczenia – ustanowiły hipotekę przymusową na nieruchomości, której wdowa była częściowym właścicielem. Po upływie terminu przedawnienia urząd, wskazując na art. 70 par. 8 ordynacji, odmówił kobiecie umorzenia postępowania egzekucyjnego. Podatniczka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, powołując się na wyrok TK z 8 października 2013 r. (sygn. akt SK 40/12). Gliwicki sąd uznał jednak, że skoro trybunał nie badał zgodności z konstytucją obecnego art. 70 par. 8, tylko art. 70 par. 6, to jego wyrok nie miał zastosowania w rozpatrywanej sprawie.

W skardze kasacyjnej wdowa zwróciła uwagę, że obecny przepis jest niemal identyczny z art. 70 par. 6. Jedyną zmianą jest to, że przedawnieniu nie ulegają już tylko zobowiązania zabezpieczone hipoteką, lecz także zastawem skarbowym.

NSA w wyroku z 12 kwietnia 2016 r., sygn. akt II FSK 330/15, przyznał jej rację i skierował sprawę do ponownego rozpoznania. Uznał, że organy powinny dokonać prokonstytucyjnej wykładni art. 70 par. 8 w zgodzie z tymi wartościami, które zostały wykazane przez TK. Sędzia Marek Olejnik przypomniał jedną z tez tego wyroku – że nie można różnicować podatników w zależności od tego, czy mają nieruchomość, na której można ustanowić hipotekę. NSA podzielił linię orzeczniczą, że po 2003 r. należy stosować reguły wskazane przez TK i odnosić je do obecnego brzmienia art. 70 par. 8 ordynacji. – To powoduje, że w sytuacji, w której mamy do czynienia jedynie z zabezpieczeniem hipoteki i nie było żadnych czynności przerywających lub zawieszających bieg przedawnienia, to takie zobowiązanie przedawnia się, nawet pomimo zabezpieczenia hipoteką – wyjaśnił sędzia Olejnik.

PS/źródło: DGP

Źródło:Media
Więcej na ten temat

Artykuły płatne

  Artykuły bezpłatne

   Śledź nas na:

   Polecamy

   • Rising Stars 2016

    30 wschodzących gwiazd prawa

    30 wschodzących gwiazd prawa

    Podium 5. edycji konkursu Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2016 zdominowały kobiety - adw. Karolina Schiffter, prawnik Magdalena Pszczółka i adw. Małgorzata Mączka-Pacholak.

   • Wybór prezesa

    Hamletowski dylemat sędziów TK

    Hamletowski dylemat sędziów TK

    Prof. Marek Chmaj, konstytucjonalista: Nie po to obecna większość parlamentarna uchwaliła w ciągu ostatniego roku sześć ustaw naprawczych dotyczących trybunału, aby sędziowie wybrali sobie kandydatów posiadających poparcie Zgromadzenia Ogólnego TK.

   • Wywiad

    Zmierzamy w kierunku Białorusi

    Zmierzamy w kierunku Białorusi

    Nie jestem wobec Trybunału Konstytucyjnego bezkrytyczny. Nie wszystkie jego orzeczenia, zwłaszcza dotyczące sądownictwa, budziły mój zachwyt. Ale jest rzeczą ważną, aby sprawnie działał w sytuacji zagrożenia funkcjonowania sądów – mówi Adam Strzembosz.

   • Prowadzenie sprawy

    Terminologiczny mętlik

    Terminologiczny mętlik

    Aktualnie Sąd Najwyższy bada zagadnienie dotyczące przyznawania kosztów pomocy prawnej udzielanej z urzędu w sytuacji, w której udział pełnomocnika w sprawie nie był znaczący. Być może rozstrzygając ten problem, pochyli się przy okazji nad znaczeniem pojęciem „prowadzenie sprawy” - piszą adw. Lucyna Staniszewska i apl. adw. Marta Hermanowicz z kancelarii FILIPIAKBABICZ.