Wtorek, 6 grudnia 2016
serwis rekomenduje gazetaprawnia.pl
statystyki

NRA skarży do TK ustawę inwigilacyjną

12.07.2016, 16:37; Aktualizacja: 12.07.2016, 17:02
 • Wyślij
 • Drukuj

Gromadzenie i faktyczne wykorzystywanie informacji objętych tajemnicą obrońcy pozostaje poza kontrolą, a także i wiedzą kogokolwiek poza organami służb - piszą adwokaci we wniosku.

Reklama

Zdaniem samorządu adwokackiego przepisy nowelizacji ustaw o policji i innych służbach w zakresie gromadzenia, rejestrowania, kwalifikowania i niszczenia informacji objętych tajemnicą obrończą i tajemnicą adwokacką powinny zostać uznane za niekonstytucyjne.

Główne zarzuty NRA odnoszą się do regulacji dotyczących tajemnicy obrończej oraz adwokackiej. W tym pierwszym przypadku adwokaci zwracają uwagę, że nowelizacja odchodzi od rygorystycznej ochrony informacji uzyskanych w toku prowadzenia działań operacyjnych wobec obrońcy. Po pierwsze, to sam organ dokonujący czynności ocenia, czy informacje zebrane w trakcie czynności stanowią tajemnicę obrończą. "Funkcjonariusz, wchodząc w posiadanie, chociażby, zapisu korespondencji elektronicznej prowadzonej pomiędzy adwokatem a klientem, nie ma możliwości ustalenia, czy korespondencja taka dotyczy prowadzonej obrony, porady prawnej w sprawie innej niż karna, czy też jest jedynie korespondencją prywatną, nie związaną z wykonywaniem zawodu adwokata" - czytamy we wniosku. Co więcej stanowisko samego obrońcy nie ma żadnego znaczenia dla dokonywanej przez funkcjonariusza oceny pozyskanego materiału.

Po drugie nowe rozwiązania prawne nie przewidują kontroli uprzedniej wobec czynności operacyjnych dokonywanych w stosunku do obrońcy. "Całkowita swoboda prowadzenia takich działań wobec obrońców, bez jakiegokolwiek nadzoru wstępnego, narusza prawo do obrony wyrażone w art. 42 ust. 2 oraz zasadę proporcjonalności w zakresie, w jakim jest ona wyrażona w art. 51 ust. 2 Konstytucji" - pisze we wniosku NRA.

Jeśli zaś chodzi o kontrolę następczą, to nowelizacja zakłada ją bardzo ograniczonym zakresie: organ policji przekazuje jedynie dane statystyczne dotyczące pozyskiwanych informacji sądowi okręgowemu. "Pozorność tego mechanizmu kontroli polega jednak na tym, że przecież sąd okręgowy nie ma, w ramach uzyskanych danych, żadnej możliwości uznania, że przy pozyskiwaniu danych dopuszczono się jakichś nieprawidłowości. Może jedynie wyrywkowo sprawdzać poprawność prowadzenia pewnej losowej próbki już dokonanych działań operacyjnych" - czytamy we wniosku.

Nowelizacja nie wprowadziła też żadnych środków pozwalających zagwarantować prawo dostępu do danych dotyczących zainteresowanego oraz prawa do usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych czy zebranych w sposób sprzeczny z ustawą. Nie ustanowiła również obowiązku informowania o przeprowadzonych czynnościach operacyjnych.

W przypadku przepisów odnoszących się do tajemnicy adwokackiej, NRA zwraca uwagę, że ich konstrukcja powtarza takie same przesłanki materialne jak w przypadku możliwości wykorzystania informacji objętych tajemnicą zawodową adwokacką.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję
Źródło:Prawnik.pl
Więcej na ten temat

Artykuły płatne

  Artykuły bezpłatne

   Śledź nas na:

   Polecamy

   • Rising Stars 2016

    30 wschodzących gwiazd prawa

    30 wschodzących gwiazd prawa

    Podium 5. edycji konkursu Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2016 zdominowały kobiety - adw. Karolina Schiffter, prawnik Magdalena Pszczółka i adw. Małgorzata Mączka-Pacholak.

   • Wywiad

    Zestaw mitów prawniczych

    Zestaw mitów prawniczych

    Racjonalny prawodawca to fikcja. Fikcją jest rozdział władzy sądowniczej od wykonawczej. Oraz to, że sędziowie są tylko „ustami ustawy”, że jedynie stosują prawo, lecz go nie tworzą - mówi prof. Bartosz Brożek.

   • Prowadzenie sprawy

    Terminologiczny mętlik

    Terminologiczny mętlik

    Aktualnie Sąd Najwyższy bada zagadnienie dotyczące przyznawania kosztów pomocy prawnej udzielanej z urzędu w sytuacji, w której udział pełnomocnika w sprawie nie był znaczący. Być może rozstrzygając ten problem, pochyli się przy okazji nad znaczeniem pojęciem „prowadzenie sprawy” - piszą adw. Lucyna Staniszewska i apl. adw. Marta Hermanowicz z kancelarii FILIPIAKBABICZ.

   • Wybór prezesa

    Hamletowski dylemat sędziów TK

    Hamletowski dylemat sędziów TK

    Prof. Marek Chmaj, konstytucjonalista: Nie po to obecna większość parlamentarna uchwaliła w ciągu ostatniego roku sześć ustaw naprawczych dotyczących trybunału, aby sędziowie wybrali sobie kandydatów posiadających poparcie Zgromadzenia Ogólnego TK.