Sobota, 3 grudnia 2016
serwis rekomenduje gazetaprawnia.pl
statystyki

Radcowie krytycznie o projekcie nowej ustawy o TK autorstwa PiS

07.06.2016, 11:25; Aktualizacja: 07.06.2016, 12:33
 • Wyślij
 • Drukuj

Ich wątpliwości skupiają się wokół dwóch podstawowych zagadnień tj. rozwiązań proponowanych w odniesieniu do statusu sędziów trybunału oraz procedury rozpatrywania spraw zawisłych przed TK.

Reklama

Autorzy projektu (druk sejmowy nr 558) proponują, aby stwierdzenie wygaśnięcia mandatu sędziego Trybunału Konstytucyjnego w przypadku skazania go prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym na karę usunięcia ze stanowiska, było uzależnione od uprzedniej zgody prezydenta. Radcowie zwracają uwagę, że przepis przyznaje głowie państwa, nieznaną współczesnym demokratycznym systemom rolę swoistego „superarbitra” w sądowym postępowaniu dyscyplinarnym. "Tym samym, niezgodnie z zasadą podziału i równowagi władz, zasadą niezależności sądów i niezawisłości sędziów, proponowane rozwiązanie czyni organ władzy wykonawczej trwałym elementem postępowania dyscyplinarnego w obrębie władzy sądowniczej, decydującym o skutkach tego postępowania" - wskazano w opinii Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.

Dalej czytamy, że proponowana formuła godzi również w zasadę sądowego rozpatrywania spraw, wyrażoną w art. 45 ust. 1 konstytucji.

Kolejny przepis, który budzi wątpliwości konstytucyjne, to art. 25 projektu. Zgodnie z ust. 2 tego artykułu pełny skład Trybunału Konstytucyjnego liczyć ma 11 sędziów. Wnioskodawcy proponują zatem zmniejszenie dotychczasowej liczby o dwóch. Niemniej jednak nadal postulują, aby pełny skład stanowił ponad 2/3 liczby sędziów TK. W ocenie radców taka propozycja świadczy o braku zrozumienia istoty funkcjonowania władzy sądowniczej i profesjonalnego charakteru trybunału.

Zastrzeżenia podobnej natury wywołuje również konstrukcja art. 25 ust. 1 pkt 1 lit. e projektu, zgodnie z którym TK miałby orzekać w pełnym składzie w sprawie zgodności z konstytucją ustawy o trybunale, podczas gdy w przypadku innych ustaw, jako zasadę przyjęto sądzenie w składzie siedmiu sędziów. "Propozycja zakłóca spójność i stabilność systemu kontroli norm - sprawia wrażenie regulacji doraźnej, motywowanej wyłącznie bieżącym kryzysem prawnym wokół Trybunału Konstytucyjnego (...) - czytamy w analizie.

Radcowie krytycznie odnoszą się też do art. 25 ust. 1 pkt 1 lit f projektu, który poszerza katalog przypadków, które obligowałyby trybunał do orzekania w pełnym składzie, o bliżej niesprecyzowaną kategorię spraw „o szczególnej zawiłości”. O uznaniu sprawy za "szczególnie zawiłą" rozstrzygałby m.in. prezydent oraz prokurator generalny. "Proponowane rozwiązanie stanowi przejaw głębokiej ingerencji organów władzy wykonawczej w sferę funkcjonowania władzy sądowniczej, daleko wykraczającą poza standardy demokratyczne, wynikające z zasad podziału władzy, równowagi władz, a także odrębności i niezależności sądów i trybunałów względem innych władz" - piszą autorzy opinii.

Piętnują oni także propozycję zawartą w art. 25 ust. 3 projektu, która powtarza wprost niekonstytucyjne rozwiązanie z ustawy nowelizującej z grudnia 2015 r. Wnioskodawcy sformułowali w nim obowiązek rozpatrywania przez Trybunał Konstytucyjny spraw z uwzględnieniem kolejności ich wpływu.

Projekt powraca  również do zasady rozpoznawania na rozprawie wszystkich spraw, z wyjątkiem skarg konstytucyjnych, które mogą być rozpatrywane na posiedzeniu niejawnym. "To rozwiązanie dysfunkcjonalne z punktu widzenia trybu postępowania przed trybunałem" - uważają radcowie.

Negatywnie oceniają też zaproponowane reguły zapadania orzeczeń TK. W projekcie przyjęto, że orzeczenia podejmowane są zwykłą większością głosów. Od tej reguły przewidziano jednaj szereg wyłączeń. Takie rozwiązanie nie podoba się radcom. "Przyjęcie formuły orzekania przez trybunał w oparciu o jakąkolwiek większość inną niż określona w art. 190 ust. 5 konstytucji i art. 68 ust. 1 projektu stanowi naruszenie konstytucji" - piszą autorzy opinii.

PS

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję
Źródło:Prawnik.pl
Więcej na ten temat

Artykuły płatne

  Artykuły bezpłatne

   Śledź nas na:

   Polecamy

   • Rising Stars 2016

    30 wschodzących gwiazd prawa

    30 wschodzących gwiazd prawa

    Podium 5. edycji konkursu Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2016 zdominowały kobiety - adw. Karolina Schiffter, prawnik Magdalena Pszczółka i adw. Małgorzata Mączka-Pacholak.

   • Wybór prezesa

    Hamletowski dylemat sędziów TK

    Hamletowski dylemat sędziów TK

    Prof. Marek Chmaj, konstytucjonalista: Nie po to obecna większość parlamentarna uchwaliła w ciągu ostatniego roku sześć ustaw naprawczych dotyczących trybunału, aby sędziowie wybrali sobie kandydatów posiadających poparcie Zgromadzenia Ogólnego TK.

   • Wywiad

    Zmierzamy w kierunku Białorusi

    Zmierzamy w kierunku Białorusi

    Nie jestem wobec Trybunału Konstytucyjnego bezkrytyczny. Nie wszystkie jego orzeczenia, zwłaszcza dotyczące sądownictwa, budziły mój zachwyt. Ale jest rzeczą ważną, aby sprawnie działał w sytuacji zagrożenia funkcjonowania sądów – mówi Adam Strzembosz.

   • Prowadzenie sprawy

    Terminologiczny mętlik

    Terminologiczny mętlik

    Aktualnie Sąd Najwyższy bada zagadnienie dotyczące przyznawania kosztów pomocy prawnej udzielanej z urzędu w sytuacji, w której udział pełnomocnika w sprawie nie był znaczący. Być może rozstrzygając ten problem, pochyli się przy okazji nad znaczeniem pojęciem „prowadzenie sprawy” - piszą adw. Lucyna Staniszewska i apl. adw. Marta Hermanowicz z kancelarii FILIPIAKBABICZ.