Piątek, 2 grudnia 2016
serwis rekomenduje gazetaprawnia.pl
statystyki

I prezes SN zaskarżyła do TK nowelizację ustawy o trybunale

30.11.2015, 17:37; Aktualizacja: 01.12.2015, 11:47
 • Wyślij
 • Drukuj

Skarga została skierowana do Trybunału w poniedziałek. Możliwe, że TK dołączy ją do rozpoznania w rozprawach zaplanowanych na 3 i 9 grudnia.

Reklama

Prof. Gersdorf zarzuca nowelizacji ustawy niezgodność z preambułą i kilkoma artykułami konstytucji.

W jej opinii ustawa została uchwalona w sposób naruszający ustalone w demokratycznym państwie prawnym standardy legislacji i niezgodny z obowiązkiem rozpatrzenia ustaw w trzech czytaniach (art. 119 ust. 1 konstytucji). Pośpiech przy procedowaniu zaskarżonej ustawy przyczynił się do ustanowienia przepisów sprzecznych z ustawą zasadniczą.

"Dokonywanie zmian w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym w niezwykłym pośpiechu, bez konsultacji z organizacjami pozarządowymi, bez zasięgnięcia opinii
ekspertów jest niezgodne z zasadami tworzenia prawa, które powinny być stosowane w demokratycznym państwie prawnym. Sposób postępowania przy uchwalaniu tej
ustawy godzi w konstytucyjne podstawy demokratycznego państwa prawnego, do których preambuła Konstytucji zalicza rzetelność i sprawność działania instytucji publicznych oraz współdziałanie władz i dialog społeczny" - czytamy we wniosku.

Podobnie jak wcześniej RPO, I prezes SN stwierdza m.in., że rozpatrywanie zaskarżonej ustawy nie było uzasadnione wymaganiami określonymi w regulaminie Sejmu, dlatego przedłożony projekt nie powinien być skierowany do pierwszego czytania.

Co więcej, w ocenie SN uzależnienie prezesa trybunału mającego zamiar powtórzyć kadencję od prezydenta i sędziów TK (nowelizacja ustawy o TK wprowadza rozwiązanie, zgodnie z którym prezesa TK powołuje prezydent na trzyletnią, jednokrotnie powtarzalną kadencję) jest niezgodne z art. 10 ust. 1 konstytucji, gdyż równowagę między władzą sądowniczą a egzekutywą oraz odrębność trybunału od władzy prezydenta.

Niekonstytucyjny zdaniem prof. Gersdorf jest również przepis, zgodnie z którym złożenie ślubowania rozpoczyna bieg kadencji sędziego TK. Prowadzi to bowiem do zachwiania równowagi między trzema władzami oraz ingerencji w kompetencje Sejmu znajdujące wyraz w jego uprawnieniach kreacyjnych w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego.

Ponadto zaskarżona regulacja narusza art. 180 konstytucji stanowiący, że sędziowie są nieusuwalni, zaś usunięcie sędziego z urzędu wbrew jego woli może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie. Tym czasem nowelizacji ustawy o TK pozwala na usunięcie sędziego z urzędu w przypadku wynikającym z pozostawionej prezydentowi możliwości odmowy przyjęcia ślubowania od sędziego wybranego przez Sejm. "Ustawa nie precyzuje żadnych przesłanek powstrzymania się przez Prezydenta RP od przyjęcia ślubowania, a tym samym pozostawia określenie tych przesłanek jego dyskrecjonalnemu uznaniu. Nie są to więc przesłanki określone w ustawie, aczkolwiek kwestionowany przepis otwiera drogę do ich zastosowania." - czytamy we wniosku.

Źródło:PAP
Więcej na ten temat

Artykuły płatne

  Artykuły bezpłatne

   Śledź nas na:

   Polecamy

   • Rising Stars 2016

    30 wschodzących gwiazd prawa

    30 wschodzących gwiazd prawa

    Podium 5. edycji konkursu Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2016 zdominowały kobiety - adw. Karolina Schiffter, prawnik Magdalena Pszczółka i adw. Małgorzata Mączka-Pacholak.

   • Wybór prezesa

    Hamletowski dylemat sędziów TK

    Hamletowski dylemat sędziów TK

    Prof. Marek Chmaj, konstytucjonalista: Nie po to obecna większość parlamentarna uchwaliła w ciągu ostatniego roku sześć ustaw naprawczych dotyczących trybunału, aby sędziowie wybrali sobie kandydatów posiadających poparcie Zgromadzenia Ogólnego TK.

   • Wywiad

    Zmierzamy w kierunku Białorusi

    Zmierzamy w kierunku Białorusi

    Nie jestem wobec Trybunału Konstytucyjnego bezkrytyczny. Nie wszystkie jego orzeczenia, zwłaszcza dotyczące sądownictwa, budziły mój zachwyt. Ale jest rzeczą ważną, aby sprawnie działał w sytuacji zagrożenia funkcjonowania sądów – mówi Adam Strzembosz.

   • Prowadzenie sprawy

    Terminologiczny mętlik

    Terminologiczny mętlik

    Aktualnie Sąd Najwyższy bada zagadnienie dotyczące przyznawania kosztów pomocy prawnej udzielanej z urzędu w sytuacji, w której udział pełnomocnika w sprawie nie był znaczący. Być może rozstrzygając ten problem, pochyli się przy okazji nad znaczeniem pojęciem „prowadzenie sprawy” - piszą adw. Lucyna Staniszewska i apl. adw. Marta Hermanowicz z kancelarii FILIPIAKBABICZ.