Poniedziałek, 24 października 2016
serwis rekomenduje gazetaprawnia.pl
statystyki

I prezes SN zaskarżyła do TK nowelizację ustawy o trybunale

30.11.2015, 17:37; Aktualizacja: 01.12.2015, 11:47
 • Wyślij
 • Drukuj

Skarga została skierowana do Trybunału w poniedziałek. Możliwe, że TK dołączy ją do rozpoznania w rozprawach zaplanowanych na 3 i 9 grudnia.

Reklama

Prof. Gersdorf zarzuca nowelizacji ustawy niezgodność z preambułą i kilkoma artykułami konstytucji.

W jej opinii ustawa została uchwalona w sposób naruszający ustalone w demokratycznym państwie prawnym standardy legislacji i niezgodny z obowiązkiem rozpatrzenia ustaw w trzech czytaniach (art. 119 ust. 1 konstytucji). Pośpiech przy procedowaniu zaskarżonej ustawy przyczynił się do ustanowienia przepisów sprzecznych z ustawą zasadniczą.

"Dokonywanie zmian w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym w niezwykłym pośpiechu, bez konsultacji z organizacjami pozarządowymi, bez zasięgnięcia opinii
ekspertów jest niezgodne z zasadami tworzenia prawa, które powinny być stosowane w demokratycznym państwie prawnym. Sposób postępowania przy uchwalaniu tej
ustawy godzi w konstytucyjne podstawy demokratycznego państwa prawnego, do których preambuła Konstytucji zalicza rzetelność i sprawność działania instytucji publicznych oraz współdziałanie władz i dialog społeczny" - czytamy we wniosku.

Podobnie jak wcześniej RPO, I prezes SN stwierdza m.in., że rozpatrywanie zaskarżonej ustawy nie było uzasadnione wymaganiami określonymi w regulaminie Sejmu, dlatego przedłożony projekt nie powinien być skierowany do pierwszego czytania.

Co więcej, w ocenie SN uzależnienie prezesa trybunału mającego zamiar powtórzyć kadencję od prezydenta i sędziów TK (nowelizacja ustawy o TK wprowadza rozwiązanie, zgodnie z którym prezesa TK powołuje prezydent na trzyletnią, jednokrotnie powtarzalną kadencję) jest niezgodne z art. 10 ust. 1 konstytucji, gdyż równowagę między władzą sądowniczą a egzekutywą oraz odrębność trybunału od władzy prezydenta.

Niekonstytucyjny zdaniem prof. Gersdorf jest również przepis, zgodnie z którym złożenie ślubowania rozpoczyna bieg kadencji sędziego TK. Prowadzi to bowiem do zachwiania równowagi między trzema władzami oraz ingerencji w kompetencje Sejmu znajdujące wyraz w jego uprawnieniach kreacyjnych w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego.

Ponadto zaskarżona regulacja narusza art. 180 konstytucji stanowiący, że sędziowie są nieusuwalni, zaś usunięcie sędziego z urzędu wbrew jego woli może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie. Tym czasem nowelizacji ustawy o TK pozwala na usunięcie sędziego z urzędu w przypadku wynikającym z pozostawionej prezydentowi możliwości odmowy przyjęcia ślubowania od sędziego wybranego przez Sejm. "Ustawa nie precyzuje żadnych przesłanek powstrzymania się przez Prezydenta RP od przyjęcia ślubowania, a tym samym pozostawia określenie tych przesłanek jego dyskrecjonalnemu uznaniu. Nie są to więc przesłanki określone w ustawie, aczkolwiek kwestionowany przepis otwiera drogę do ich zastosowania." - czytamy we wniosku.

Źródło:PAP
Więcej na ten temat

Artykuły płatne

  Artykuły bezpłatne

   Śledź nas na:

   Polecamy

   • Prawo karne

    Mafię zaboli tylko odebranie majątku

    Mafię zaboli tylko odebranie majątku

    To organizacja o ogromnych umiejętnościach adaptacyjnych, świetnie kamuflująca się w systemie. Na tym polega zagrożenie z jej strony - mówi Roberto Alfonso, prokurator generalny Mediolanu.

   • Finaliści konkursu

    Wschodzące gwiazdy prawa

    Wschodzące gwiazdy prawa

    Adwokaci nokautują radców prawnych, kobiety po raz pierwszy w zdecydowanej większości. To, kto z prezentowanej trzydziestki został zwycięzcą, a kto zamknie ranking wschodzących gwiazd, okaże się podczas uroczystej gali, która odbędzie się w połowie listopada w Warszawie.

   • Notariusze

    Bez kary za uchybienie terminowi

    Bez kary za uchybienie terminowi

    Przekroczenie siedmiodniowego terminu na dostarczenie dokumentów ministrowi, nie rodzi odpowiedzialności dyscyplinarnej - uznał SN.

   • Wywiad

    Konstytucja to nie sklep

    Konstytucja to nie sklep

    Borys Budka, poseł PO, były minister sprawiedliwości: Wariant ze słabym prezesem Trybunału Konstytucyjnego, który nie ma poparcia większości sędziów, a w dodatku znalazł się w trybunale np. prosto z poselskich ław, byłby zauważony w Europie. Taka sytuacja z pewnością obniżyłaby pozycję i rangę naszego sądu konstytucyjnego.